Foreningen af Danske Vinavlere

Inspiration

Ansvarlighed

Annoncører

Besøg Guldbæk Vingård!

Alt det lækre til din vin!

Støt vore annoncører!

Pressemeddelelser

Billedgalleri

LM3_-juni_2010.jpg

Nyheder

Facs and figures

Klik her for at downloade som pdf-file

dk wine industri

 

Andre nyhedsindslag

Branchekode for vinproduktion i Danmark godkendt

Den 7. december 2011 blev branchekode for vinproduktion i Danmark godkendt.
Med henvisning til artikel 8, stk. 3, jfr. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) med senere ændringer vurderes hermed branchekoden som egnet som basis for udarbejdelse af egenkontrolprogrammer indenfor branchen.
Se brev om godkendelsen fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Klik her
Se den godkendte branchekode.
Klik her