Foreningen af Danske Vinavlere

Inspiration

Ansvarlighed

Annoncører

Besøg Annisse Vingård!

Besøg Guldbæk Vingård!

Støt vore annoncører!

Billedgalleri

maj_1_2006.jpg

Formandens side

Så kom høsten årgang 2013 i hus 

formand

Af Jean Becker

Mængdemæssigt er der ingen tvivl om at høsten årgang 2013 bliver god, kvaliteten har været svingende fra egn til egn, fra vinmark til vinmark – og om det bliver en stor årgang vil de kommende måneders arbejde i vinkælderen afgøre.

Mange har kommenteret på sommerens vejr – den gode sommer – ja, det var dejligt solrigt og tørt i juli, men vi vinavlere kan godt huske at vi kom sent i gang, med frost i jorden til først i maj, sen blomstring etc. etc. – at vi også blev begunstiget af en august uden de store nedbørsmængder, gjorde at høsten blev god. Ikke exceptionel med god. Druerne blev modne og vi har hørt om få meldug skader, så de fleste af os er godt tilfredse. Tilfredsheden bunder også i, at vi alle kan huske 2011 og ikke mindst 2012.

Høstrapporten bliver som sædvanlig bragt i foråret, men grundlaget bliver skabt nu; så derfor – husk at rapportere dine høstdata i Vinavlerdatabasen. Jo flere data, jo mere korrekt bliver tallene – og informationen, også til dig selv!

Bestyrelsen ser gerne at de gode takter bliver omsat til øget omtale og interesse for Vinavl i Danmark. På det nyligt afholdte bestyrelses seminar om bl.a. budget og strategi, tog vi os tid til at drøfte hvad bestyrelsen kan gøre for lokalgrupperne, for at understøtte arbejdet med at skabe interesse for vinavl i de enkelte grupper.

Udover, at gøre opmærksom på at der i budgettet er afsat midler til støtte for dette arbejde, vil vi også tilbyde at deltage i møder over hele landet, for at skabe grobund for øget lokal interesse. Har I et emne eller et ønske om at drøfte den lokale vinavl, da kontakt et bestyrelsesmedlem eller sekretariatet, så finder vi et passende tidspunkt for at mødes.

På bestyrelsesmødet benyttede vi også lejligheden til at møblere lidt om på pladserne således at vi bedre kan efterkomme medlemmernes ønsker og så at vi kan gøre vort eget arbejde mere effektivt. Det er ingen hemmelighed at bestyrelsesarbejde også kan tage lidt af den tid der kunne anvendes i egen vinavl, men vi er enige om at medlemmernes interesser skal tilgodeses i videst muligt omfang.

Kursus udvalget arbejder på at opdatere udbuddet af kurser til næste år, med nyoptryk af materiale samt fremstilling af nyt, således at de instruktører der afholder kurserne ikke selv skal fremstille materiale. Der kommer mere fra den kant i de næste numre.

Helt og lykke i vineriet og mange gode ønsker fra hele bestyrelsen for det nye år.

alt

Jean